Masterclass residuen van bestrijdingsmiddelen

Gegevens:

  • Locatie:

    Delgauw
  • Datum:

  • Tijd:

Wat weet jij van residuen van bestrijdingsmiddelen?

Kom meer te weten tijdens de Masterclass residuen van bestrijdingsmiddelen, gegeven door Groen Agro Control

De Masterclass is bestemd voor kwaliteitsmanagers, in- en verkopers uit de AGF-branche, zowel vanuit de handel als de verwerkende industrie. De kwaliteitsmanagers spelen een belangrijke rol bij de kwaliteit en voedselveiligheid van product en proces in het bedrijf, van ingekochte grondstoffen tot en met het eindproduct. Vaak worden kwaliteitssystemen of voedselveiligheidssystemen geïmplementeerd om tot een structurele aanpak te kunnen komen inzake kwaliteit en voedselveiligheid. Residuen van bestrijdingsmiddelen spelen een rol bij de kwaliteit en voedselveiligheid van grondstoffen. In het kader van kwaliteits- of voedselveiligheidssystemen moeten kwaliteitsmanagers residuen van bestrijdingsmiddelen in de gevareninventarisatie en risicoanalyse opnemen, beheersmaatregelen opstellen en de uitvoering van die maatregelen regelen en (laten) controleren. Daar hoort het nemen van monsters en het laten onderzoeken ervan bij. De kwaliteitsmanagers ontvangen de analyse uitslagen, beoordelen deze, moeten passende actie kunnen (laten) ondernemen en verifiëren mede de genomen acties.

Met deze Masterclass leer je om te gaan met residuen van bestrijdingsmiddelen in de praktijk van het bedrijf en krijg je inzicht in de onderdelen van de risicoanalyse. Je leert een gevareninventarisatie en risicoanalyse voor residuen van bestrijdingsmiddelen op te stellen met passende beheersmaatregelen. Daarnaast kun je analyseresultaten interpreteren rekening houdend met de toegepaste monstername, variatie in monstermateriaal, de analysemethode, de geldende wetgeving en eventuele (bovenwettelijke) eisen van klanten.

Bij overschrijding van de wettelijke maximale residugehalte (MRL) kun je het risico van een product voor de volksgezondheid vaststellen door het ARfD (maat voor acute toxiciteit) te berekenen. Het is een technisch inhoudelijke Masterclass.

Voordeel BioNederland leden
Groen Agro Control, (partner)lid van BioNederland, verzorgt de fysieke Masterclass residuen van bestrijdingsmiddelen.
Het gaat om 5 fysieke bijeenkomsten locatie Delfgauw. Deelnamekosten bedragen voor niet leden € 1505,-, leden van BioNederland ontvangen 10% korting (€1354,50).
 
Data Masterclasses:
20 Oktober 2022              12:30
27 Oktober 2022              12:30
3 November 2022            12:30
10 November 2022         12:30
17 November 2022         12:30
 

Voor meer informatie en deelname klik hier.

 


Terug naar overzicht