Ketensamenwerking, Kennis en Duurzaamheid

De themawerkgroep Ketensamenwerking, Kennis en Duurzaamheid wil de samenwerking tussen diverse schakels in de biologische keten en daarbuiten verbreden. Het verbinden van biologisch met andere duurzaamheidsinitiatieven is een belangrijk thema voor de werkgroep. Om dit alles mogelijk te maken faciliteert ze onder andere netwerk- en kennisbijeenkomsten, maar ook de ‘stagebank’…

Kennis delen met elkaar

Biologisch biedt diverse oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. Juist dáarom zoekt de themawerkgroep de verbinding met diverse duurzaamheidsinitatieven. En daar blijft het niet bij. De themawerkgroep wil ervoor zorgen dat leden ook onderling van elkaars kennis en kunde kunnen profiteren. Daarom werkt ze nauw samen met BioAcademy om kennisdeling onder leden van BioNederland mogelijk te maken. Ook de oprichting van de stagebank draagt bij aan het bevorderen van de kennisontwikkeling binnen de branche.

Deelname aan werkgroepen 

Leden van de themawerkgroep Ketensamenwerking, Kennis en Duurzaamheid maken onderdeel uit van een aantal ketengroepen, waaronder:

Deze themawerkgroepen treffen elkaar regelmatig (digitaal of fysiek) en stellen nationale standpunten vast over regels die belangrijk zijn voor de betreffende sector. Denk bijvoorbeeld aan de volgende situatie: de Europese productieregels voor biologisch legpluimvee worden herzien. Het ministerie van LNV overlegt rechtstreeks met deelnemers van de ketengroep pluimvee. De standpunten worden, na toets op consistentie, als stem van de Nederlandse biologische sector ingebracht ten behoeve van belangenbehartiging. Een treffend voorbeeld van een eenstemmig geluid!

Meer weten over onze themawerkgroep Ketensamenwerking, Kennis en Duurzaamheid? Een leuke suggestie voor ze? Laat het weten via onderstaande button:

Contact opnemen