Ketensamenwerking en Kennis

Deze themawerkgroep wil de samenwerking tussen diverse schakels in de biologische keten en daarbuiten verbreden. Biologisch verbinden met andere duurzaamheidsinitiatieven; dát heeft de focus. Om dit mogelijk te maken faciliteert deze werkgroep onder andere netwerk- en kennisbijeenkomsten. 

Kennis delen met elkaar

Biologisch biedt diverse oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. Juist dáarom zoekt de themawerkgroep de verbinding met diverse duurzaamheidsinitatieven. En daar blijft het niet bij. De themawerkgroep wil ervoor zorgen dat leden ook onderling van elkaars kennis en kunde kunnen profiteren. Daarom werkt ze nauw samen met BioAcademy om kennisdeling onder leden van BioNederland mogelijk te maken. Ook de oprichting van de stagebank draagt bij aan het bevorderen van de kennisontwikkeling binnen de branche.

Meer weten over onze themawerkgroep Ketensamenwerking en Kennis? Een leuke suggestie voor ze? Laat het weten via onderstaande button:

Contact opnemen