Biohuis

Biohuis is de vereniging van biologische boeren en tuinders. Het credo van Biohuis: Versterken, verbinden, inspireren en beschermen. Daarbij ligt de nadruk op de biologische markt, de biologische regelgeving en de biologische kennisontwikkeling.

Binnen het Biohuis kunnen biologische boeren en boerin met elkaar van gedachten wisselen en zich samen sterk maken voor de sector. In het Biohuis treffen ze elkaar.
In het diverse pallet van sectoren, regio’s en motivaties herkennen de collega’s elkaar met passie voor het biologische boerenvak. Er wordt samengewerkt met verschillende schakels in de keten, nagedacht over gewenst onderzoek en gesproken over regelgeving. Samen met de Biowinkelvereniging en BioNederland is Biohuis een van de dragende verenigingen van Bionext.

www.biohuis.org