Missie & Visie

BioNederland gelooft dat biologisch richtinggevend is voor een duurzame, transparante en eerlijke voedselketen. Zo werken we aan een gezonde toekomst voor mens, dier, plant en planeet.

Nederland speelt een vooraanstaande rol in Europa en daarbuiten wanneer het gaat om de verwerking en handel (im- en export) van biologische producten. De biologische markt groeit jaarlijks, niet zelden met meer dan 10%, en zal in toenemende mate een belangrijk onderdeel worden van de Nederlandse economie. BioNederland informeert en adviseert haar leden over deze groeiende markt zodat de biologische sector de komende decennia nog meer tot bloei komt.

De missie en de visie zijn geformuleerd volgens het principe van de Golden Circle, naar een idee van Simon Sinek en gedefineerd in termen van Why, How en What. 

WHY
Wij geloven dat het noodzakelijk is dat biologisch de norm is voor duurzame, transparante en eerlijke voedselketens voor een gezonde toekomst voor mens, dier, plant en planeet.

HOW
Door het verbinden, ondersteunen, inspireren en stimuleren van de biologische verwerkers en de handel en door samen te werken met ketenpartners en stakeholders.

WHAT
We behartigen de belangen op sectoraal niveau op de thema’s marketing, communicatie, educatie, relatiebeheer, ketenmanagement, kwaliteitsmanagement en wetgeving.