OPTA

OPTA is een internationaal samenwerkingsverband van bedrijven actief in de biologische verwerking en handel. Doel is stimuleren van de verdere ontwikkeling van biologische landbouw en voedsel en het versterken van de internationale samenwerking van de biologische handel en verwerking. De OPTA werkt nauw samen met IFOAM EU. In de OPTA zijn meerdere Nederlandse bedrijven betrokken die lid zijn van BioNederland.