Skal Biocontrole

De term ‘biologisch’ is wettelijk beschermd. Een voedingsproduct mag alleen 'biologisch' genoemd worden als het voldoet aan de Europese biologische wetgeving. Deze bevat regels voor landbouw, verwerking, transport en verkoop, met onder andere normen over dierenwelzijn, teelttechnieken en toegestane bestrijdingsmiddelen en additieven.

In Nederland controleert de organisatie Skal Biocontrole of producten echt biologisch zijn. De inspecteurs van Skal controleren boeren en producenten, handelaren en verwerkers, zowel aangekondigd als onaangekondigd.

https://www.skal.nl