EKO-keurmerk

EKO is Top(keurmerk)kwaliteit biologisch uit Nederland

Het EKO-keurmerk scherpt zijn belofte aan en zal vanaf 1 januari 2024 synoniem zijn voor Top(keurmerk)kwaliteit van biologisch geteelde producten uit Nederland. "EKO erop" gaat dan dus ook echt betekenen: Nederlandse biologische topkwaliteit met "EKO erin".

Met EKO ben je dus straks niet alleen gegarandeerd van EU-biologisch met extra duurzaamheidsnormen, maar ook op herkomst van dichtbij, uit eigen land. Voor alle primaire deelsectoren, zoals melkveehouders, varkenshouders, akkerbouwers en fruittelers zijn extra normen vastgesteld: de EKO-normen. Biologische veehouders en telers worden hier op gecontroleerd, wat jou de garantie geeft dat er dagelijks gewerkt wordt aan extra duurzaamheid als het EKO erop staat.

EKO-normen zijn concrete maatregelen voor extra duurzaamheid. Een paar voorbeelden. Om de bodem gezond te houden, wisselen akkerbouwers rooigewassen af met rustgewassen. Om biodiversiteit te stimuleren, gebruiken EKO-boeren minimaal 5 procent van hun areaal voor natuur- en landschapselementen.

Samen hebben onze keurmerkhouders een prachtige impact op de duurzaamheid. Ze zorgen voor het klimaat, die biodiversiteit, de bodem, het energieverbruik en het dierenwelzijn. Voor meer informatie over het EKO-keurmerk.

Als lid van BioNederland ontvang je 10% korting op de merkbijdrage per jaar!