Werkgebieden

Blijf op de hoogte van de actuele wetgeving en draag bij aan kwaliteitswaarborging.

Als lid van BioNederland blijf je altijd op de hoogte van de actuele wetgeving en het laatste nieuws over wijzigingen in de Europese wet en nationale uitvoering. Kwaliteitsmanagers kunnen deelnemen aan de themawerkgroep Wetgeving & Kwaliteit. Deze werkgroep bespreekt o.a. wetgevingszaken en bepaalt gezamenlijke standpunten voor de handel- en verwerking. Daarnaast delen zij ervaringen en cases met elkaar, die ze waar nodig aankaarten bij Skal. Los van deze themawerkgroep biedt BioNederland ook kwaliteitsborging met behulp van ons anonieme meldpunt. Hier kunnen leden melding doen van zaken die de authenticiteit van biologische producten mogelijkerwijs in gevaar brengen.

Krijg ondersteuning bij marketing en communicatie.

De promotie en positionering van biologische producten via verschillende afzetkanalen is een uitdaging op zich. Onze speciale themawerkgroep Marketing en Communicatie  bundelt de krachten van marketingmanagers en andere M&C-deskundigen en werkt aan manieren om marketing en communicatie effectiever en doeltreffender te maken. Denk bijvoorbeeld aan een speciale toolkit met middelen (zoals EU-campagnemateriaal) om jouw marketing te versterken. Daarnaast verzorgt BioNederland woordvoering, E-nieuwsbrieven, social media-uitingen en persberichten én speelt ze een centrale rol in tijden van crisis binnen de biologische sector.

Vergaar specialistische kennis!

BioNederland biedt de mogelijkheid om je netwerk te verbreden en effectief samen te werken met verschillende schakels in de biologische keten. Je wordt uitgenodigd voor diverse netwerk- en kennisbijeenkomsten en workshops. Kortom: BioNederland biedt alle kennis, support en middelen om succesvoller te ondernemen binnen de biosector!