Zorgen-meldpunt

Voor biologische bedrijven geldt een meldplicht richting haar toezichthouder Skal Biocontrole wanneer er een gegrond vermoeden is dat een eigen product niet aan de bio-verordening voldoet. Maar wat doe je als je iets vermoedt van een collega ondernemer? Dan maak je het liefst anoniem melding. Daarom heeft BioNederland de mailbox ‘meldingen@bionederland.nl’ in het leven geroepen. Hier kun je als lid (of medewerker van een lid) je zorgen uiten, uiteraard voorzien van een goede onderbouwing. Als de themawerkgroep Wetgeving en Kwaliteit concludeert dat het om een relevante melding gaat, zorgt zij ervoor dat deze geanonimiseerd aan Skal Biocontrole wordt doorgegeven.