Masterclass Kwaliteit in de keten

Gegevens:

  • Locatie:

    Microsoft Teams
  • Datum:

  • Tijd:

BioNederland organiseert dinsdag 3 november dé BioNederland masterclass “Kwaliteit in de keten” .

Biologische ondernemers in de keten zijn samen verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van het biologische product. Om die te garanderen worden producten in de hele keten bemonsterd. De monsters worden door laboratoria onderzocht op de aanwezigheid van stoffen die er niet in thuishoren. Die uitkomsten hebben grote gevolgen voor de vraag of je een product nog als biologisch kunt aanmerken. Kennis over de werkwijze van laboratoria en het duiden van de uitkomsten is daarom essentieel voor bedrijven die biologische producten verwerken, importeren opslaan en of verkopen. BioNederland organiseert deze masterclass voor biologische kwaliteitsmanagers die hier dagelijks mee te maken hebben en beter grip willen krijgen op dit onderwerp.

De masterclass zal gegeven worden door Günter Lach en Silke Bruns van Lach & Bruns, Hans Braeckman van Primoris en Arjan Feenstra van Skal Biocontrole, zij geven antwoord op o.a. de volgende vragen:

  • Hoe interpreteer je analyseresultaten?
  • Wat gebeurt er binnen een laboratorium en welke invloed heeft dit op de resultaten?
  • Wat zijn andere factoren die van invloed kunnen zijn?
  • Wat doe je vervolgens met deze kennis? Wat zegt de biologische wetgeving en hoe kijkt Skal Biocontrole hiernaar?
  • Wat zijn trends in de sector en welke komen de laatste tijd op? Waar loopt de biologische sector tegen aan? 

Natuurlijk is er ook ruim de tijd om vragen die binnen jouw bedrijf leven te beantwoorden.

Programma
1
0.00 uur start masterclass “Kwaliteit in de keten”
10.15 uur  - 12.30 uur masterclass Lach & Bruns [voertaal Engels]
12.30 uur – 13.00 uur lunchpauze  
13.00 uur – 14.00 uur masterclass Primoris
14.00 uur – 14.10 uur pauze
14.10 uur – 15.10 uur masterclass Skal Biocontrole  
1
5.10 uur – 15.30 uur afronding

Kosten & inschrijving:
Voor leden van BioNederland is deze masterclass geheel kosteloos. Voor niet leden wordt er een vergoeding gevraagd van € 125,00 p.p.
Mis de BioNederland masterclass “Kwaliteit in de Keten” niet en schrijf je hier in.

Deze masterclass is mede georganiseerd door Arjon Kalter van in the.middle.

 


Terug naar overzicht