Partners for International Business

Gegevens:

  • Locatie:

    Microsoft Teams
  • Datum:

  • Tijd:

Partners for International Business

Wat is een PIB, Partners for International Business van de RVO?

In het kort; Partners for International Business (PIB) is een programma van de RVO waarmee Nederlandse bedrijven (een cluster) in een publiek-private samenwerking hun internationale ambities kunnen realiseren. RVO ontwikkelt, samen met het cluster van bedrijven en kennisinstellingen een meerjarig (doorgaans 2- tot 3-jarig) actieplan. In dit PIB-actieplan staan strategische en promotionele activiteiten (modules) om een Nederlandse (sub-)sector in het algemeen en het cluster in het bijzonder zo goed mogelijk te positioneren op een buitenlandse markt. De modules dragen bij aan een betere markttoegang en positionering van het cluster op een kansrijke buitenlandse markt. De modules uit een PIB worden grotendeels volledig vergoed door de RVO, hetgeen het zeer interessant maakt.

Uitnodiging en doel van de bijeenkomst

Het doel van de PIB Duitsland bijeenkomst is om uitleg te geven over het PIB, het proces maar bovenal de animo tot deelname te polsen. Tevens willen we kijken naar de gemeenschappelijke deler van de mogelijke clusterdeelnemers (wat maakt ons samen sterk) en welke module behoeften zijn er in de komende jaren waarbij te denken valt aan studies, presentaties, bedrijfsbezoeken, beursdeelnames, netwerkevents, match making, etc. (activiteiten road map). Daarnaast komt aan bod wat het van jullie vraagt in termen van commitment en kosten (welke niet door het PIB vergoed worden). Kortom, lot’s to talk about.

Meld je hier aan

 


Terug naar overzicht