Slotsymposium Koplopers in Kringloop landbouw

Gegevens:

  • Datum:

  • Tijd:

De biologische sector heeft als ambitie om de kringloop zo ver mogelijk te sluiten. In het project Koplopers in Kringlooplandbouw hebben we, samen met Biohuis, onderzocht wat hier voor nodig is. Via verschillende pilots hebben boeren, tuinders, verwerkers

De biologische sector heeft als ambitie om de kringloop zo ver mogelijk te sluiten. In het project Koplopers in Kringlooplandbouw hebben we, samen met Biohuis, onderzocht wat hier voor nodig is. Via verschillende pilots hebben boeren, tuinders, verwerkers en andere betrokkenen veel geleerd over regionaal voer, residu vrij strooisel en efficiënt mestgebruik.

Bent u benieuwd naar de praktische resultaten uit de pilots? Of wilt u weten welke concrete ambities we als biologische sector op de korte termijn hebben om de kringloop verder de sluiten? U hoort er alles over tijdens dit slotsymposium.

Deze workshops gaat u volgen:

- Naar 100% residu arm strooisel, hoe dan? Alternatieven bieden kansen!

-Regionaler krachtvoer, haalbaar? Stappen zetten in samenwerking

-Op naar 100% biologische mest!


Terug naar overzicht