Werkgroep Klimaatproject

Gegevens:

  • Datum:

  • Tijd:

Voor het project ‘Biologisch voor het klimaat’ gaan we met een sector brede werkgroep een actieplan schrijven voor een klimaatvriendelijke voedselsector. Hiervoor organiseren we een serie online en live bijeenkomsten. De deelnemers aan deze bijeenkomsten

Voor het project ‘Biologisch voor het klimaat’ gaan we met een sector brede werkgroep een actieplan schrijven voor een klimaatvriendelijke voedselsector. Hiervoor organiseren we een serie online en live bijeenkomsten. De deelnemers aan deze bijeenkomsten vertegenwoordigen verschillende invalshoeken binnen de biologische sector.

Samen denken we na over:

  • Welke maatregelen binnen de sector nú al een positieve impact hebben.
  • Welke inspirerende voorbeelden we om ons heen zien.
  • Waar nog winst te behalen valt en wat we nog meer kunnen doen.
  • Wat de kosten én de baten hiervan zijn.

Het doel is om aan het einde van het jaar een ketenbreed actieplan te presenteren tijdens de slotbijeenkomst.

Naast de werkgroep zijn er ook 15 pilotboeren die in dit project hun bedrijfsspecifieke klimaatprestaties meten. Dit doen zij onder begeleiding van onderzoekers van Delphy, het Louis Bolk Instituut en Aeres.

  • De melkveehouders werken hiervoor met de KringloopWijzer.
  • Akkerbouwers meten hun klimaatprestaties met de CoolFarmTool en BodemC.
  • De fruitsector gebruikt hiervoor de NFO-tool.

We kijken ook in hoeverre deze tools aansluiten bij de biologische praktijk.

Meer informatie over het project vind je op de projectpagina: https://lnkd.in/eQjczg6Q

Deze bijeenkomst is besloten.


Terug naar overzicht