Workshop Residuen van bestrijdingsmiddelen

Gegevens:

  • Locatie:

    Delgauw
  • Datum:

  • Tijd:

Wat weet jij van Residuen van Bestrijdingsmiddelen?

Deze workshop is bestemd voor kwaliteitsmanagers die te maken hebben met plantaardige grondstoffen of producten, zowel de handel als de verwerkende industrie. De training is ook geschikt voor in- en verkopers van die afnemers informeren over de kwaliteit van de producten en/of van leveranciers de juiste informatie moeten zien te verkrijgen t.b.v. de inkoop van de juiste kwaliteit producten en de selectie van leveranciers.

De kwaliteitsmanagers spelen een belangrijke rol bij de kwaliteit en voedselveiligheid van product en proces in het bedrijf, van ingekochte grondstoffen tot en met het eindproduct. Vaak worden kwaliteitssystemen of voedselveiligheidssystemen geïmplementeerd om tot een structurele aanpak te kunnen komen inzake kwaliteit en voedselveiligheid. Residuen van bestrijdingsmiddelen spelen een rol bij de kwaliteit en voedselveiligheid van grondstoffen. In het kader van kwaliteits- of voedselveiligheidssystemen moeten kwaliteitsmanagers residuen van bestrijdingsmiddelen in de gevareninventarisatie en risico-analyse opnemen, beheersmaatregelen opstellen en de uitvoering van die maatregelen regelen en (laten) controleren. Daar hoort het nemen van monsters en het laten onderzoeken ervan bij. De kwaliteitsmanagers ontvangen de analyse uitslagen, beoordelen deze, moeten passende actie kunnen (laten) ondernemen en verifiëren mede de genomen acties.

Resultaat:

Na het volgen van deze workshop heeft de cursist meer inzicht in de theorie over residuen, weet wat de belangrijkste relevante wetgeving is en welke resultaten analyses in de praktijk hebben. De cursist kan analyseresultaten interpreteren rekening houdend met de wettelijke en bovenwettelijke eisen en weet of er sprake is van een risico voor de volksgezondheid. Daarnaast weet de cursist wat te doen bij overschrijding van de wettelijke norm en heeft basiskennis over monstername, analyseplan en analysemethoden.

Data Workshops:

13 April               2023               13:00
3 Oktober       2023                   09:30
30 November  2023                 13:00
 
Voor meer informatie en deelname klik hier.
 

Voordeel BioNederland leden

Groen Agro Control, (partner)lid van BioNederland, verzorgt de fysieke workshop residuen van bestrijdingsmiddelen. 
Het gaat om fysieke bijeenkomst, trainingsduur 3 uur, locatie Delfgauw. 
Deelnamekosten bedragen voor niet leden €385,-, leden van BioNederland ontvangen 10% korting (€346.50)

Terug naar overzicht