Biohuis stelt Laurens Nuijten aan als directeur

Laurens Nuijten is per 18 maart aangesteld als Directeur Biohuis. Op verzoek van het bestuur stapt hij over van Bionext naar Biohuis om de positie van de vereniging en de biologische boerenbelangenbehartiging in Nederland verder te ontwikkelen.

Laurens heeft jarenlange ervaring in de belangenbehartiging van de biologische landbouwsector. Hij heeft o.a. bijgedragen aan de totstandkoming van het Actieplan Groei van biologische productie en consumptie van de Rijksoverheid en nam samen met voormalig voorzitter Douwe Monsma deel aan gesprekken over het landbouwakkoord in 2023. Zijn ervaring en netwerk neemt hij mee in zijn nieuwe functie.

Met de aanstelling vervalt de rol van verenigingsmanager van Biohuis die de afgelopen maanden is vervuld door Wieneke Wolthuis. Het bestuur van Biohuis bedankt haar voor die bijdrage. Zij blijft werkzaamheden voor Biohuis uitvoeren waaronder enkele lopende projecten en de communicatie.


Terug naar overzicht