De mooiste boodschap is bio, ook voor de bijen

Je leest het steeds vaker, het aantal bijen en andere insecten neemt in rap tempo af. En dat is slecht nieuws! Bijen zijn van groot belang voor de biodiversiteit en daarmee ons voortbestaan op aarde. Zo zijn deze ijverige beestjes verantwoordelijk voor de bestuiving van meer dan driekwart van alle voedingsgewassen ter wereld. Chemische bestrijdingsmiddelen en de afname van voedsel zorgen ervoor dat de bij het steeds lastiger krijgt. Biologische akkers dragen juist bij aan de gezondheid van de bij. In dit artikel leggen we uit waarom bijen baat hebben bij biologische landbouw en hoe jij kan bijdragen aan het vergroten van de bijenpopulaties!


Bijen vinden voedsel in een bloemen- kruidenrijke omgeving

Bijen hebben een variëteit aan planten, bloemen en kruiden nodig voor het verzamelen van nectar, pollen en water. Dit is het voedsel voor de bijen en haar larven. Maar door de toename van beton, asfalt en gebouwen zijn er steeds minder verschillende soorten planten en bloemen. Biologische boeren zetten juist in op het creëren van zoveel mogelijk biodiversiteit op hun akkers. Zo doet de biologische boer aan regelmatige vruchtwisseling: hij teelt steeds andere gewassen op een stuk grond, waarbij gewassen die veel van de ene voedingsstof vragen, afgewisseld worden met gewassen die juist veel van een andere voedingsstof nodig hebben. Dit zorgt voor meer teelt variatie en voor meer gewassen die tot bloei kunnen komen. Daarnaast zorgt de biologische boer ook voor wilde bloemen- en kruidenstroken langs de randen van zijn akkers. Daar komen bijen natuurlijk graag vertoeven.


Bijen blijven gezond in een gifvrije omgeving

Chemische bestrijdingsmiddelen, zoals neonicotinoïden, vormen een grote bedreiging voor de bij. Deze giffen vallen de hersenen en het zenuwstelsel van de bijen aan, waardoor ze doodgaan. Biologische boeren gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen op hun akkers. Ze werken samen met de natuur en streven naar een ecologisch evenwicht. Op deze manier proberen ze plagen te voorkomen in plaats van te bestrijden. De boer houdt de bodem vruchtbaar met dierlijke mest en compost, wat de biodiversiteit bevordert.


Wat kun jij doen tegen bijensterfte?

Bijen zijn gebaat bij biologische landbouw. Door vaker biologische producten te kopen kun je bijdragen aan een gezondere leefomgeving van de bij. Volgens bijenexpert Koos Biesmeijer hebben bijen daarnaast twee dingen nodig: bed en breakfast. Ze hebben iets nodig om in te nestelen, bijvoorbeeld een bijenhotel. Deze kun je kant en klaar kopen of je kan er zelf één maken. Daarnaast hebben bijen ook bloemen en kruiden nodig. Dus tegels eruit en bloemen erin! Daarbij is het belangrijk om te kiezen voor biologische bloemen/kruiden of bloemen/kruidenzaadjes. Deze zijn niet behandeld met gif. De bij heeft een voorkeur voor inheemse bloemen en kruiden, oftewel: bloemen en kruiden die hier in Nederland in de natuur groeien.


Meer weten over biologisch?

Je herkent een biologisch product aan het ‘groene blaadje’. Die staat voor het Europees biologisch keurmerk. Op onze website lees je meer over de voordelen van biologisch en biologisch-dynamisch voor mens, dier en milieu!


Wil je op de hoogte blijven? Volg ons op Instagram en Facebook


Bronnen: Bijenstichting, bestuivers.nl, allesoverbio, universiteit Wageningen


Terug naar overzicht