Diversiteit als uitgangspunt: lees meer in onze Greenpaper

Het verlies van biodiversiteit is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Biodiversiteit speelt een belangrijke rol in de biologische landbouw. Biologische boeren hebben de variatie aan planten, dieren en micro-organismen, onder én boven de grond, nodig voor een weerbaar landbouwsysteem. Hiermee voorkomen en bestrijden ze ziektes en plagen. De biologische landbouw laat zien dat landbouw en natuur elkaar kunnen versterken. En dat biologische bedrijven kunnen bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit in het landelijk gebied.Terug naar overzicht