Jaaroverzicht

Van uw voorzitter....

Het “bijzondere” jaar 2020 is (bijna) voorbij. Het jaar waarin coöperatieve vereniging Bionext het levenslicht zag, opgericht door de drie dragende verenigingen Biohuis, BioNederland en Biowinkelvereniging. Het jaar waarin BioNederland haar 25-jarig jubileum “groots” hoopte te vieren. Het jaar waarin BioNederland de magische grens van 100 leden behaalde. En zo kan ik nog wel even door gaan. Een jaar waarin ongelooflijk veel werk verzet is en waarin ook mooie stappen voorwaarts gezet zijn binnen en voor de biologische sector. Het jaar 2020 zal voor altijd in ieders geheugen gegrift staan als een bizar jaar ook. Een jaar waarin de hele wereld in één keer stil gelegd werd. Een jaar die ons als mens veelal diep geraakt heeft. Bij velen in de omgeving zijn er mogelijk dierbaren door ziekte getroffen of misschien zelfs overleden door onder meer corona. Bizar en onwerkelijk vaak. Ook binnen diverse bij BioNederland aangesloten bedrijven is de corona crisis keihard binnengekomen. Er werd veel van ons incasseringsvermogen en ons creativiteitsvermogen gevraagd afgelopen jaar. Keer op keer werden de schouders onder het vele werk gezet en stelden we veelal alles in het werk om hetgeen gedaan moest worden ook gedaan te krijgen. En als ik achterom kijk, dan is er ook enorm veel gebeurd aan mooie dingen die zijn neergezet of hebben plaatsgevonden. Bij het achterom kijken, constateer ik ook dat er nog het nodige doorontwikkelwerk te doen is. Zoals er eigenlijk altijd wel herbezinning en doorontwikkelruimte is, die ook nog nader opgepakt en ingevuld kan/moet worden. Hard werken, een moment van bezinning en evaluatie pakken, wat ging er goed, wat kan en moet er beter, wat zijn onze haalbare ambities en hoe geven we daar invulling aan?! Aan al die aspecten hebben wij als Bionext en BioNederland bestuurders volop aandacht besteed. Vol passie, ijver en de nodige kennis is er op vele terreinen gewerkt. Wat enerzijds veel energie gekost heeft en anderzijds ook veel energie opgeleverd heeft.

Januari 2020 mocht ik de voorzittershamer van coöperatie Bionext ter hand nemen samen met secretaris Roosmarijn Saat (BWV) en penningmeester IJsbrand Snoeij (Biohuis) vormen wij het Bionext DB. Wat is het een voorrecht om met deze mede dagelijks bestuurders onze mooie biologische beweging kar te mogen trekken. Uiteraard ook samen met alle bestuurders van de drie dragende verenigingen en “onze” mensen in de werkorganisatie Bionext onder leiding van directeur Michaël Wilde. Het fundament van de biologische coöperatieve vereniging staat als een huis. We zijn dus klaar om verdere constructieve invulling te geven aan de ambities van de Green Deal en de Farm to Fork strategie.

September jl. hebben Michaël Wilde, Roosmarijn Saat, IJsbrand Snoeij en ik het Bionext 10-punten plan overhandigd aan Minister Carola Schouten. In een energiek en open gesprek met de minister passeerden diverse kansen en uitdagingen de revue. Volop werk aan de winkel en kansen dus waar we met z’n allen aan gaan werken in 2021 en verder…

Van 18 januari tot en met 22 januari 2021 is de BioKennisWeek, de online uitvoering van de Biobeurs. Een week lang volop informatie-uitwisseling m.b.t. en rondom de biologische sector. Meer dan 90 workshops waarin ‘biologische’ kennis opgedaan wordt. Een unieke kans om online nader met elkaar in contact te komen en om mogelijk onverwachte nieuwe online kennismakingen te beleven. De Green Deal en de Farm to Fork strategie vragen om een pro-actieve naar voren en naar buiten tredende biologische beweging die haar kennis en krachten volop deelt in en met de samenleving! Laat deze unieke BioKennisWeek kans niet aan u voorbij gaan, maar zorg dat je er bij bent! Samen maken wij het verschil en samen bouwen wij aan een volhoudbare biologische wereld.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om alle medebestuurders te bedanken voor de prettige samenwerking. Ook wil ik “onze” mensen in de werkorganisatie bij Bionext en BioNederland bedanken voor jullie inzet en enthousiasme afgelopen jaar. Ik zie uit naar een verdere frisse voortzetting van alle samenwerkingen in 2021.

Dat gezegd hebbende, rest mij u allen hele prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling toe te wensen met een ieder die u lief is en uiteraard ook een Gelukkig, Succesvol en Gezond 2021.

Hartelijke groeten,

Jan Groen, uw voorzitter


Terug naar overzicht