Kabinet reserveert 50 miljoen euro in begroting Prinsjesdag om de biologische markt te stimuleren

Het demissionaire kabinet kondigde op Prinsjesdag aan dat er 50 miljoen in de begroting is gereserveerd voor de ontwikkeling van de biologische markt. In totaal stelt het kabinet 175 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in de landbouw. Bionext vindt dit een zeer positief signaal. Deze concrete toezegging is een cruciale impuls om biologische ondernemers in de huidige markt te ondersteunen en om verdere groei te stimuleren, met bijvoorbeeld consumentencampagnes en Nationale Bioweken.

Het geoormerkte budget van 50 miljoen euro dat gereserveerd is voor de ontwikkeling van de biologische markt moet gaan naar consumentencampagnes, BioRegio’s, Nationale Bioweken, ambassadeurs en ketenregisseurs in de diverse biologische ketens, als onderdeel van het marktprogramma van het ministerie van LNV.

Deze impuls en investering beoogt een langdurig vliegwieleffect, doordat provinciale en gemeentelijke overheden, banken, boerenorganisaties, ketenpartijen en supermarkten steeds vaker biologisch centraal gaan zetten in hun bedrijfsvoering en toekomstplannen,” zo meent Michaël Wilde, directeur van Bionext.

Het is van groot belang dat alle aandacht uitgaat naar het ontwikkelen van de markt. Gezien de snel stijgende kosten en de stagnerende markt, komt dit nieuws geen dag te vroeg. Veel ondernemers in de biologische sector hebben het nu bijzonder lastig. Deze keuze zou niet alleen goed nieuws voor huidige en toekomstige biologische boeren en andere ondernemers zijn, maar voor de hele samenleving. Dit aangezien de biologische productiewijze een zeer belangrijk onderdeel van de oplossing is als het gaat om schoner water, minder stikstof en CO2-emissies, meer biodiversiteit, weerbaardere bodems, meer dierenwelzijn en onze eigen gezondheid,” aldus Wilde.

Deze toezegging is in lijn met eerdere afspraken die gemaakt werden in het geklapte landbouwakkoord. “Biohuis en Bionext hebben maandenlang een constructieve rol gespeeld om tot een landbouwakkoord te komen. Dat er uiteindelijk geen akkoord kwam, was voor veel biologische ondernemers een grote teleurstelling. De concrete toezegging van demissionair Minister Piet Adema wordt om die reden enorm gewaardeerd,” aldus Laurens Nuijten, verenigingsmanager Biohuis en medeonderhandelaar voor het landbouwakkoord.


Terug naar overzicht