Michaël Wilde: "K.A.K: 3 redenen waarom Nederland zo achterloopt"

Welke vraag mij het meest gesteld wordt, de afgelopen maanden? ”Waarom loopt Nederland zo hopeloos achter op onze buurlanden als het gaat om het biologische areaal en de markt?!” Zoals zo vaak is het antwoord een stuk complexer dan de vraag. De drie belangrijkste redenen zijn: 1. Gebrek aan kennis 2. Gebrek aan aandacht 3. Gebrek aan knaken (oftewel geld). Ezelsbruggetje: KAK (Kennis, Aandacht, Knaken). Uiteraard zijn die redenen sterk met elkaar verbonden - maar om het zo helder mogelijk uit te leggen trek ik ze nu even uit elkaar.

Sinds mei 2020 en de lancering van de Farm to Fork / Green Deal plannen van de Europese Commissie ziet de wereld er een stuk ‘groenkleuriger’ uit. Een kwart van het Europese landbouwareaal moet in 2030 biologisch worden. Deze krachtige ambitie heeft ervoor gezorgd dat nu ook Nederland in actie is gekomen. Sinds december ligt er een ambitieus actieplan van onze overheid - en spelen wij als sector een belangrijke rol in het Landbouwakkoord. Maar er moet veel meer gebeuren om de gestelde doelen te halen zoals ook de Rekenkamer in dit nieuwsbericht aangeeft.

Ik merk wel dat de interesse en aandacht voor ons keurmerk en de oplossingen die biologische boeren bieden voor de vele ecologische crisissen hard groeit. Hierdoor staat men veel meer open voor een gesprek en kunnen wij aan de slag met de kennisachterstand.

Het is dus KAK (kennis, aandacht, knaken) dat wij zo achterlopen op onze buurlanden maar aangezien wij nu met een groeiende groep ambtenaren, NGO’s, ondernemers, docenten en consumenten een nieuwe weg inslaan verwacht ik dat wij deze achterstand gaan inlopen.


Verder lezen? Andere blogs van Bionexts directeur Michaël Wilde vind je hier:

*Biologisch, een beladen woord?

*100 redenen om van deze wereld te houden


Terug naar overzicht