Natuurinclusief en biologisch: hoe kunnen we elkaar versterken?

Hoe natuurinclusief is de biologische sector al? Welke natuurinclusieve maatregelen kunnen er in diverse deelsectoren binnen de biologische sector nog genomen worden? In februari 2024 is het tweejarige project ‘Natuurinclusieve doorontwikkeling van de biologische landbouw in Nederland’ gestart. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en uitgevoerd door projectpartners Bionext, Biohuis en Louis Bolk Instituut.

Natuurinclusief werken zit in de genen van de biologische landbouw. Doel van dit tweejarige project is om de biologische sector een duidelijker profiel te geven t.a.v. natuurinclusiviteit. In het project gaan de partners de biologische sector faciliteren om natuurinclusief werken door te ontwikkelen. Per deelsector wordt bekeken welke maatregelen de natuurinclusiviteit verhogen.

Nieuwsgierig geworden? Lees hier meer over het nieuwe project.


Terug naar overzicht