Terug- en vooruitblik

Ambities BioNederland ademen groei…

“Gezondheid, Ecologie, Eerlijkheid & Zorg” zijn de geweldige pijlers van biologisch! Voeg daar grondgebonden, in balans met de natuur, zonder inzet van chemische gewasbescherming, zonder inzet van kunstmest en GMO vrij aan toe, dan heb je alle ingrediënten voor een gezonde toekomst voor mens, dier, plant en planeet te pakken. Alle door Bionext gepresenteerde Greenpapers, afgelopen jaar en dit jaar, onderbouwen glashelder dat biologisch een duidelijke bijdrage levert aan vele uitdagingen van de huidige tijd(en).

“Verbinden, Verdiepen en Verwaarden” zijn de duidelijke kernwaarden van BioNederland! Voeg daar Versterken nog aan toe, dan heb je gelijk een mooie weergave van de vele activiteiten die door BioNederland ondernomen en in gang gezet worden o.a. via de Themawerkgoepen: Marketing & Communicatie; Ketensamenwerking & Kennis en Kwaliteit & Wetgeving. Tijdens de 25 november jl. gehouden “hybride”  algemene ledenvergadering heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de groei plannen voor 2022 aan de leden voorgelegd. Alle ambities en plannen zijn door de leden geaccordeerd en akkoord bevonden, een mooie bevestiging dat BioNederland de juiste koers vaart. Tijdens de ALV van deze zomer zijn Allard Bakker, secretaris-penningmeester, en ondergetekende opnieuw benoemd voor een periode van drie jaar als Dagelijks bestuur van BioNederland waardoor tezamen met verenigingsmanager Natalie Oudenhoven en de overige bestuursleden de voortgang van de ingezette koers gewaarborgd blijft.

Het jaar 2021 gaat de geschiedenisboeken in als een bijzonder jaar, evenals alle voorgaande jaren eigenlijk. We rollen als samenleving van de ene naar de andere verbazing en trachten daar binnen onze perspectieven en hoop op een volhoudbare toekomst goed in beeld te houden. Dat zijn enorme uitdagingen op zich. Toch kenmerkt zich 2021 voor BioNederland ook door het verder versterken van onze basis, het nog duidelijker leggen van brede verbindingen in diverse netwerken en het banen van begaanbare groeipaden voor onze biologische achterban(nen). De contacten met onder meer het aanzienlijk versterkte Team Bio bij LNV; medewerkers, directie en bestuur bij Skal; Bionext; Biohuis; Biowinkelvereniging; Stichting EKO; BioAcademy; Bioborrel; Biobeurs i.c.m. Biokennisweek; IFOAM Organics Europe; OPTA (Organic Trade & Processing Association); BeterBusinessNetwork Metropool Amsterdam; Export Partner en vele anderen zijn bijzonder en bovenal goed te noemen. Groei brengt over het algemeen ook groeipijn(en) met zich mee. Dat is op zich niets nieuws, niet altijd even plezierig, maar wel een gegeven en dus ook een “gewone” bijzondere uitdaging. Als voorzitter van BioNederland ben ik er enorm trots op aan al die uitdagingen mee te mogen bouwen en mee te werken. De huidige klimaatcrisis, coronacrisis en diverse andere problematieken vragen om snelle veranderingen, transities, daadkracht en leiderschap. Onder meer daarvoor staan wij als BioNederland bestuur en leden aan de lat, om die hoognodige transities invulling en vorm te geven.

Voor de eerste maanden van 2022 heeft BioNederland daarom ook Paul Holmbeck, de grote man achter en regisseur van het succes van biologisch bij Organic Danmark, aangetrokken om de BioNederland groeiplannen die gestalte moeten krijgen nader in te kleuren en zo snel mogelijk zo veel mogelijk succes en voortgang te boeken op de doorontwikkeling van de biologische markt. Wij zijn er van overtuigd dat wij ons voordeel gaan doen met de kennis en inbreng van Paul Holmbeck.

Van maandag 10 januari tot en met donderdag 13 januari, vindt de online Biokennisweek plaats waarbij meer dan 110 webinars en workshops de revue passeren. Ongelooflijk veel kennis gaat gedeeld worden en is dus beschikbaar voor een breed en groot “online” publiek. Voor slechts € 50,00 p.p. (normale prijs € 75,00) kun jij als BioNederland lid deelnemen aan alle online sessies die jouw interesse en belangstelling hebben. Doe daar je voordeel mee, dus koop snel jouw online tickets.

Ook in 2022 varen wij vol energie door op de wegen die wij hebben te gaan, gedragen door de verander energie die hoognodig is en de mooie hoopvolle perspectieven die wij als biologische beweging de wereld te bieden en te brengen hebben. Vertrouwend dat ons daarvoor de gezondheid, energie en kracht gegeven wordt, is het een eer om daaraan te mogen werken.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om alle medebestuurders te bedanken voor de prettige samenwerking. Ook wil ik “onze” mensen in de werkorganisatie bij Bionext en BioNederland bedanken voor jullie inzet en enthousiasme afgelopen jaar. Ik zie uit naar een verdere frisse, biologische en vruchtbare voortzetting van alle samenwerkingen in 2022.

Dat gezegd hebbende, rest mij jou hele prettige Kerstdagen en een goede jaarwisseling toe te wensen met een ieder die je lief is en uiteraard ook een gelukkig, succesvol en gezond 2022.

Hartelijke groeten, Jan Groen

 


Terug naar overzicht