Tweede Kamer: Ondersteun biologische koplopers in stikstofaanpak

Vorige week heeft de Tweede Kamer zich gebogen over de gebiedsgerichte aanpak van Minister Van Der Wal en de perspectiefbrief van Minister Staghouwer. Tijdens dit debat zijn verschillende moties ingediend, waarvan er 1 in het bijzonder relevant is voor de biologische boeren. Op initiatief van Tjeerd de Groot (D66) is samen met VVD en ChristenUnie een motie ingediend om biologische en natuurinclusieve bedrijven te ondersteunen. Met het verzoek dat zij hun bedrijven zoveel mogelijk moeten kunnen voortzetten. Deze is met ruime meerderheid aangenomen. Enkel PVV, FvD en Van Haga stemden tegen.

De motie is een steun in de rug voor biologische boeren. Ook zij zitten in grote onzekerheid sinds de stikstof-plannen naar buiten zijn gekomen. De extensievere bedrijfsvoering van deze boeren sluit juist goed aan bij de doelen van de stikstofaanpak.

Laurens Nuijten, verenigingsmanager BioHuis en lobbyist Bionext: “Als met deze koplopers geen rekening gehouden zou worden lopen we het risico dat een kwart van de biologische sector opgekocht wordt en spannen we het paard achter de wagen. En bijna de helft van de biologische boeren zit in gebieden waar 47% of meer stikstof moet worden gereduceerd.”

Maria Buitenkamp, bestuurslid Biohuis: “Met deze motie geeft de Kamer een duidelijke opdracht aan het kabinet, het Ministerie van LNV en de provincies. Zet in de aanpak in op biologische en natuurinclusieve bedrijven. Laat wat dat betreft ook Denemarken hierin een gidsland zijn. Het jarenlange stimuleringsbeleid heeft daar geleid tot een van hoogste aandelen consumptie van Europa. Het kan geen toeval zijn dat ook dit beleid begon bij de opgave om stikstof te reduceren.”

Wat Bionext en BioHuis betreft betekent dit in ieder geval 2 dingen:


Terug naar overzicht