‘Vrijstelling kleine biologische bedrijven van Skal-jaarbijdragen mooie eerste stap’

Het bestuur van Biohuis is content met het bericht dat LNV kleinschalige bio-bedrijven met een omzet tot 50.000 euro vrijstelt van drie jaarbijdragen voor certificering door Skal. Bij onderhandelingen in 2023 over een landbouwakkoord pleitte Biohuis ervoor álle biologische bedrijven vrij te stellen van de jaarbijdragen. Pipie Smits van Oyen: ‘Dat deze kleinschalige nu zijn vrijgesteld is een mooie eerste stap.’

Skal ziet erop toe dat biologisch produceren, bewerken en verhandelen van producten voldoet aan de biologisch EU-verordening, de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet en de reglementen en grondslagen van Skal Biocontrole. De tarieven van Skal worden jaarlijks aangepast aan stijgende lonen en prijzen en aan ontwikkelingen. Vanaf dit jaar hoeven landbouw- en bereidingsbedrijven met een omzet lager dan 50.000 euro in het voorgaande jaar de jaarbijdragen niet te betalen. Dit betekent dat deze bedrijven zijn vrijgesteld van de algemene bijdrage als ook die voor certificatie en toezicht. Dit is alleen van toepassing op bedrijven die volledig biologisch zijn. Voor kleine bedrijven scheelt het jaarlijks 866 euro (113 + 333 + 420). Minister Adema haalt hiermee een drempel weg om om te schakelen en zich te certificeren.

Deze maatregel geldt niet voor de overige tarieven met betrekking tot bijvoorbeeld de aanmelding, perceelregistratie of ontheffing. Hoewel er nog enige kosten blijven hoopt Biohuis dat ondernemers die al jaren werken volgens biologische uitgangspunten, certificering serieus gaan overwegen en zo meewerken aan de groei van de biologische sector.

Overige tarieven
De overige Skal-tarieven voor 2024, hier te vinden, zijn helaas met 10% verhoogd. Net als vorig jaar heeft Biohuis zich hier stevig over uitgesproken. Pipie Smits van Oyen: ‘Op dit punt worden we nog niet gehoord. We blijven ons ervoor inzetten dat de jaarlijkse certificeringskosten voor alle biologische bedrijven door de overheid wordt gedragen.’


Terug naar overzicht